Obowiązuje od: 1.11.2023

JTN Panel – Podstawowe pytania na temat członkostwa w panelu

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z ”Polityką poufności”.
Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, informacje osobiste i odpowiedzi udzielane w ankietach będą wykorzystywane zgodnie z ”Polityką poufności” i nie będą udostępniane stronom trzecim bez Twojej zgody.
Celem naszych marketingowych badań online nie jest sprzedawanie Ci produktów lub pozyskiwanie od Ciebie pieniędzy.
Za Twoją zgodą będziemy kontaktować się z Tobą drogą wiadomości e-mailowych, w najdogodniejszym dla Ciebie momencie.
Szanujemy Twoją decyzję dotyczącą wzięcia udziału w badaniach, udzielania odpowiedzi na określone pytania lub odmowy uczestnictwa w ankiecie.
Chcielibyśmy, aby udział w tych badaniach marketingowych online był dla Ciebie przyjemnym doświadczeniem.

Informacje o Tobie, które otrzymujemy i przechowujemy

JTN zobowiązuje się do pełnego przestrzegania wymogów ochrony danych określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r., wszelkich odpowiednich przepisach lokalnych obowiązujących we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność, oraz wszelkich Traktatach międzynarodowych. Co więcej, JTN Panel i jego starannie wybrani partnerzy zewnętrzni zawsze starają się przestrzegać swoich praktyk w zakresie prywatności i dostosowywać swoje technologie do wszelkich przepisów, kodeksów i standardów obowiązujących w stowarzyszeniach zajmujących się badaniami rynku i opinii, takimi jak ESOMAR. Wszystkie odniesienia w niniejszej Polityce prywatności do „Panelu JTN” lub „JTN” obejmują JTN i jej spółki dominujące, zależne, stowarzyszone i znajdujące się pod tą samą kontrolą. Na potrzeby niniejszej Polityki „online” oznacza także przeglądanie stron internetowych na urządzeniach mobilnych.
Rejestrując się w JTN Panelu dobrowolnie przekazujesz nam dane osobowe (imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail) poświadczające Twoją tożsamość, które to informacje będziemy przechowywać. Badania stanowią inny sposób pozyskiwania informacji.
Podczas rejestracji podajesz, a my przechowujemy Twoje imię i nazwisko, adres, e-mail, imiona, daty urodzenia i płeć członków Twojego gospodarstwa domowego. Przechowujemy również adres IP komputera, z którego nastąpiła rejestracja.
Inne pozyskiwane przez nas informacje: wykształcenie, płeć, dochód, stan cywilny, zawód, rodzaj połączenia internetowego itp. służą lepszej klasyfikacji i przesłaniu odpowiednich badań różnym członkom panelu.
Możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji takich jak na przykład preferowane produkty, usługi i marki. Dzięki tym dodatkowym informacjom będziemy mogli wysyłać Ci zaproszenia do badań, które są interesujące dla Ciebie.
Gdy bierzesz udział w naszych badaniach, my gromadzimy Twoje odpowiedzi, dodajemy je do odpowiedzi innych uczestników i powierzamy je naszym klientom. Twoje odpowiedzi dostarczane są w postaci ogólnej, anonimowej, co oznacza, że te informacje w żaden sposób nie będą stanowić zagrożenia dla ochrony danych osobowych i prywatności.

Wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe wykorzystywane są do kontaktowania się z Tobą, aby ustalić czy pasujesz do badania oraz nakreślić całkowity profil statystyczny uczestników w badaniach online.
Wykorzystujemy informacje o Tobie, Twoim gospodarstwie domowym i jego członkach, aby ustalić czy Twój profil pasuje do danego badania.
Korzystamy z Twojego adresu e-mail, aby przesyłać Ci zaproszenia do naszych badań marketingowych online oraz powiadamiać Cię o nowościach odnośnie JTN Panelu.
Korzystamy z Twojego imienia i adresu, aby przesyłać Ci nagrody za udział w badaniach.
Korzystamy z uzyskanych w trakcie badań danych osobowych do analizy wyników. Na przykład możemy porównać wyniki mężczyzn z wynikami kobiet.
Informacje o Tobie mogą być wykorzystywane do potwierdzenia Twojej tożsamości i adresu. W przypadku podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji mamy prawo anulować Twoje członkostwo w JTN Panelu.
Możemy wykorzystywać informacje takie jak adres e-mail, data rejestracji, IP adres w celu sprawdzenia wiarygodności naszej listy adresów e-mail w razie żądania ze strony Dostawcy usług internetowych.
W związku z powyższym ujawnieniem danych osobowych członkowie panelu JTN przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że ich dane mogą być przekazywane i/lub przetwarzane poza krajem ich zamieszkania, w krajach, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak kraje UE , w tym Stany Zjednoczone Ameryki. Wszelkie tego typu transfery odbywają się wyłącznie zgodnie z niniejszą informacją o ochronie danych i obowiązującymi przepisami prawa, a JTN podejmie wszelkie niezbędne środki w celu utrzymania poziomu ochrony danych osobowych odpowiadającego ochronie wymaganej przez prawo UE oraz, jeśli to konieczne, opracuje i wprowadzi odpowiedni zestaw klauzul umownych.
Uwaga: W wyjątkowych przypadkach (jeśli jest to wymagane prawem, postanowieniem sądu itp.) Twoje dane osobowe mogą być udostępnione stronie trzeciej, o czym w odpowiednim momencie Cię zawiadomimy!

Osoby w wieku poniżej 16 lat

JTN nie gromadzi danach osobowych osób w wieku poniżej 16 lat, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą ich rodziców/opiekunów. Zachęcamy rodziców/opiekunów dzieci w wieku 16 lat i poniżej 16 lat, by regularnie sprawdzali i kontrolowali kontakty swoich dzieci oraz sposób ich korzystania z poczty elektronicznej, z komunikatorów internetowych itp.
Czasami przeprowadzamy badania online dla dzieci w wieku poniżej 16 lat, ale bezpośrednio się z nimi nie kontaktujemy. Aby dzieci w wieku poniżej 16 lat mogły wziąć udział w badaniu, zwracamy się do rodziców/opiekunów (członków panelu) z prośbą o wyrażenie zgody.

Środki zabezpieczające Twoje dane

Ochrona wszelkich informacji podawanych przez gości i członków JTN Panelu na naszej stronie internetowej jest dla nas wyjątkowo ważna. Zapewniamy Cię, że podjęliśmy wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, by zapobiec utracie, nadużywaniu lub zmianie Twoich danych osobowych. Niestety żaden transfer danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczny, dlatego też JTN nie jest w stanie zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa informacji, które do nas przesyłasz. Po otrzymaniu Twoich danych zapewniamy, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić ich bezpieczeństwo w naszych systemach.
Twój profil JTN Panel oraz twój profil osobisty zabezpieczone są hasłem znanym tylko Tobie, więc tylko Ty masz dostęp do Twoich danych osobowych. Prosimy, aby nie zapominać o wylogowaniu się ze swojego profilu JTN i zamknięciu strony internetowej po zakończeniu pracy. Jest to niezbędne, by uniemożliwić innym osobom dostęp do Twojego konta i Twoich informacji w przypadku, gdy z tego samego komputera korzystają również inne osoby, albo komputer znajduje się w miejscu publicznym, takim jak biblioteka lub kafejka internetowa.
Korzystanie z technologii internetowych(”pliki cookie” i ”pliki dziennika systemowego”)
Plik ”cookie” to plik z małą ilością danych, przesyłany na Twoją przeglądarkę przez serwer i przechowywany na dysku twardym Twojego komputera. Plik ”cookie” może zawierać różne informacje takie jak numer identyfikacyjny użytkownika, umożliwiający śledzenie wizyt użytkownika na stronach internetowych. My korzystamy z ”ciasteczek”, aby zoptymalizować swoją działalność, na przykład śledząc Twoją aktywność w panelu.
Większość przeglądarek umożliwia zarządzanie obsługą plików ”cookie” obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane lub nie, jak również sposób ich usuwania. Jeżeli chcesz, możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by informowała o nadejściu pliku ”cookie”. Można też wybrać opcję blokowania ”ciasteczek”.
”Pliki dziennika systemowego” zawierają informacje o Twoim adresie IP, rodzaju przeglądarki z której korzystasz, dostawcy Internetu, rodzaju platformy systemowej (Windows 98, 2000, XP itp.), godzinie i dacie itp. Informacje zawarte w tych "plikach dziennika systemowego" wykorzystywane są tylko do administrowania i do odnowy naszej strony internetowej.

Rodzaje e-maili wysyłanych przez JTN Panel:

Wysyłamy e-mail (automatycznie generowaną odpowiedź) do każdego nowego członka, aby potwierdzić rejestrację.
Wysyłamy e-maile do członków panelu, aby zaprosić ich do wzięcia udziału w badaniu.
Często wysyłamy e-maile z powodu świąt, oraz aby powiadomić Cię o nowościach w systemie. Wysyłamy e-mail z odpowiedziami na Twoje pytania.

Linki do innych stron internetowych

JTN Panel może zawierać linki do innych stron internetowych. Proszę zwrócić uwagę na to, że polityka poufności tych stron może się różnić od naszej i należy się z nią zapoznać.

Zmiany w ”Polityce poufności”:

JTN Research zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w ”Polityce poufności”. W takich przypadkach JTN zawiadomi Cię o tym uprzednio poprzez e-mail.

Rezygnacja

Jeśli z jakiegoś powodu chcesz zrezygnować z członkostwa w JTN Panelu i nie masz ochoty dalej brać udziału w badaniach marketingowych online, możesz w dowolnym momencie poprosić, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte z naszej listy aktywnych członków. Możesz zrobić to w następujący sposób: (1) otwierając opcję ”Wejście” na naszej stronie, wybierz z prawej strony ”Rezygnacja”; (2) wyślij e-mail na adres servicepl@jtnpanel.com.

Prawa

Prawo do cofnięcia zgody i usunięcia danych osobowych. W każdej chwili masz prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z procedurą opisaną w części „Zakończenie członkostwa”. Pamiętaj, że w ten sposób zakończysz swoje członkostwo w JTN Panelu i utracisz dotychczas zgromadzone punkty. Twoje dane osobowe zostaną usunięte za wyjątkiem przypadków, gdy są one niezbędne do wykonania obowiązków określonych prawem.
Prawo do wprowadzania poprawek. Masz prawo do wprowadzania poprawek w przekazanych nam danych osobowych.
Prawo do wglądu.Masz prawo do wglądu w przechowywane przez nas Twoje dane osobowe. Masz prawo do uzyskania jednej bezpłatnej kopii tych danych w formie przeznaczonej do odczytu komputerowego. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Cię opłatą za każdą kolejną kopię, której zażądasz.
Prawo do wyrażenia sprzeciwu. Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku gdy takie przetwarzanie nie jest realizowane za Twoją zgodą.
Prawo do wniesienia roszczenia. W przypadku domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych, masz prawo do wniesienia roszczenia do odpowiedniego organu nadzorczego w Twoim kraju.
Termin. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twój wniosek w ciągu 30 dni, jednak termin ten może zostać przedłużony w zależności od specyfiki i złożoności Twojego wniosku oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

Kontakt z nami:

Więcej informacji lub pytania odnośnie naszej ”Polityki poufności”, można kierować na adres: servicepl@jtnpanel.com