JTN Panel - Podstawowe pytania na temat członkostwa w panelu

Twoie informacje osobiste będą wykorzystywane zgodnie z ”"Polityką poufności"”.

Twoje imię, adres, numer telefonu, informacje osobiste i odpowiedzi będą wykorzystywane zgodnie z ”Polityką poufności” i nie będą udostępniane stronom trzecim bez Twojej zgody.

Nasze markietyngowe badania on-line nie mają na celu sprzedawać Ci produkty albo żądać od Ciebie pieniędzy.

Za Twoją zgodą będziemy kontaktować się z Tobą poprzez e-mail, aby Ci nie dokuczać w nieodpowiednim czasie.

Szanujemy Twoją decyzję wzięcia udzuału w badaniach, odpowiadania określonym pytaniom lub odmowy wzięcia udziału.

Chcielibyśmy, aby udział w tych badaniach markietyngowych on-line był przyjemnym przeżyciem dla Ciebie.

Informacje o Tobie, które my dostajemy i przechowujemy

Przy rejestracji w JTN Panelu Ty dobrowolnie powierzasz nam informacje osobiste (imię, adres, numer telefoniczny i adres e-mail) poświadczające Twoją tożsamość, które informacje my przechowujemy. Badania stanowią inny sposób uzyskania informacji.

Przy rejestracji ty podajesz, a my przechowujemy Twoje imię, adres, e-mail, imiona, daty urodzenia i płeć członków Twojego gospodarstwa domowego. Przechowujemy również. adres IP komputera, z którego nastąpiła rejestracja.

Inne uzyskane przez nas informacje: wykształcenie, płeć, dochód, stan cywilny, zawód, rodzaj połączenia internetowego itp., w celu lepszej klasyfikacji i przesłania odpowiednich badań różnym członkom panelu.

Możemy poprosić o podaniu dodatkowych informacji w przypadku wzięcia udziału w badaniach on-line, takich jak na przykład: preferowane produkty, usługi i marki. Dzięki tym dodatkowym informacjom będziesz zapraszany do badań, które są interesujące dla Ciebie.

Przy Twoim udziale w naszych badaniach, my gromadzimy Twoje odpowiedzi, dodajemy je do odpowiedzi innych uczestników i powierzamy je naszym klientom. Twoje odpowiedzi dostarczane są w postaci ogólnej, anonimowej, co oznacza że te informacje w żaden sposób nie będą stanowić zagrożenia dla ochrony danych osobowych i prywatności.

Wykorzystywanie Twoich informac

My wykorzysujemy Twoich informacji osobistych do kontaktowania się z Tobą, aby ustalić czy nadajesz się do wzięcia udziału w badaniach oraz nakreślić całkowyty profil statystyczny uczestników w badaniach on-line

My wykorzystujemy informacje o Tobie, Twoim gospodarstwie domowym i jego członkach aby ustalić czy nadajesz się do wzięcia udziału w danym badaniu.

Korzystamy z Twojego adresu e-mail, aby przesyłać Ci zaproszenia do naszych badan marketingowych on-line oraz powiadamiać Cię o nowościach odnośnie JTN Panelu.

Korzystamy z Twojego imienia i adresu, aby przesyłać Ci nagrody za udział w badaniach.

Korzystamy z informacji osobistych uzyskanych w trakcie badań, do analizy wyników. Na przykład możemy porównać wyniki mężczyzn z wynikami kobiet.

Informacje o Tobie mogą być wykorzystywane do potwierdzenia twojej tożsamości i adresu. W przypadku podania nieprawdziwych lub zwodzących informacji mamy prawo przerwać Twoje członkostwo w JTN Panelu.

Możemy wykorzystywać informacje takie jak adres e-mail, data rejestracji, IP adres w celu sprawdzenia wiarygodności naszej listy adresów e-mail w razie żądania ze strony Dostawcy usług internetowych.

Uwaga: W wyjątkowych przypadkach (jeśli wymagane jest prawem, postanowieniem sądu itp.) Twoje informacje osobiste mogą być udostępnione stronie trzeciej, o czym będziesz w porę zawiadomiony!

Osoby w wieku poniżej 16 lat

JTN nie gromadzi informacji osobistych od osób w wieku poniżej 16 lat chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą ich rodziców/opiekunów. My pobudzamy rodziców/opiekunów dzieci w wieku 16 lat i poniżej 16 lat regularnie sprawdzać i kontrolować kontakty swoich dzieci, korzystanie z poczty elektronicznej, z komunikatorów internetowych itp.

Czasem przeprowadzamy badania on-line dla dzieci w wieku poniżej 16 lat, ale bezpośrednio z nimi nie kontaktujemy. Aby dzieci w wieku poniżej 16 lat mogli wziąć udział w badaniu zwracamy się do rodziców/opiekunów (czlonków panelu) z prośbą o wyrażenie zgody.
Środki bezpieczeństwa Twoich informacji

Ochrona wszelkich informacji podanych przez gości i członków JTN Panelu na naszej stronie internetowej jest wyjątkowo ważna dla nas. Zapewniamy Cię, że podjęliśmy wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa by zapobiec straty, nadużyciu lub zmiany Twoich informacji. Niestety, żaden transfer danych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczny, dlatego też JTN nie jest w stanie zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa informacji, których przesyłasz do nas. Po otszymaniu Twoich informacji my robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić ich bezpieczeństwo w naszych systemach.

Twój JTN Panel-profil oraz twój profil osobisty zabezpieczone są hasłem, znanym tylko Tobie, więc tylko Ty masz dostęp do Twoich informacji osobistych. Proszę nie zapominać wyjść z Swojego JTN profilu i zamknąć stronę po zakończeniu Swojej pracy. To jest potrzebne aby uniemożliwić innym osobom dostęp do Twojego konta i Twoich informacji w przypadkach gdy z tego samego komputera korzystają również inne osoby, albo computer znajduje sie w miejscu publicznym takim jak biblioteka lub klub internetowy.
Korzystanie z technologii internetowych(”Cookies” i ”Log Files”)

Plik ”Cookies” to plik zawierający małą ilość danych przesyłany na Twoją przeglądarkę przez serwer i przechowywany na dysku twardym Twojego komputera. Plik ”Cookie” moża zawierać różne informacje jak numer identyfikacyjny użytkownika, umożliwiający śledzenie wizyt użytkownika na stronach internetowych. My korzystamy z ”Cookies”, aby zoptymalizować swoją działalność, na przykład śledząc Twoją aktywność w panelu.

Większość przeglądarek umożliwia sterowanie obsługą ”cookies” obejmujące ustalenie, czy mają one być odbierane lub nie, jak również sposób ich usuwania. Jeżeli chcesh możesz ustawić swoją przeglądarkę tak by informowała o nadejściupliku ”cookie”, można też wybrać opcję blokowania ”cookies”.

”Log Files” zawierają informacje o Twoim adresie IP, rodzaju przegądarki z jakiej korzystasz, dostawcy internetu, rodzaj platformy (Windows 98, 2000, XP itp.), godzina i data itp. Informacje zawarte w tych "Log Files" wykorzystywane są tylko do administrowania i do odnowy naszej strony internetowej.

Rodzaje e-mail wysyłanych przez JTN Panel:

Wysyłamy e-mail (automatycznie generowaną odpowiedź) do każdego nowego członka aby potwierdzić rejestrację.

Wysyłamy e-mail do członków panelu, aby je zaprosić do wzięcia udzuału w badaniu.

Często wysylamy e-mail z powodu świąt oraz aby powiadomić Cię o nowościach w systemie. Wysyłamy e-mail z odpowiedziami na Twoje pytania.

Linki do innych stron internetowych

JTN Panel może zawierać linki do innych stron internetowycj. Proszę zwrócić uwagę na to, że ich polityka poufności może się różnić od naszej i my prponujemy Ci je przeczytać.

Zmiany w ”Polityce poufności”:

JTN Research zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ”Polityce poufności”. W tych przypadkach JTN zawiadomi Cię uprzednio poprzez e-mail.

Rezygnacja z udziału

Jeśli z jakiegoś powodu chcesz zrezygnować z członkostwa w JTN Panelu i nie masz ochoty dalej brać udział w badaniach marketingowych on-line, możesz poprosić aby Twoje informacje osobiste były usunięte z naszej listy aktywnych członków o każdej porze w sposób następujący: (1) dobierając się do opcji ”Wejście” na naszej stronie, wybrać z prawej strony ”Rezygnacja z udziału”; (2) wysyłając e-mail na adres servicepl@jtnpanel.com.

Prawa

Prawo do cofnięcia zgody i usunięcia danych osobowych. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdej chwili, zgodnie z procedurą opisaną w części „Zakończenie członkostwa”. Pamiętaj, że postępując tak, zakończysz swoje członkostwo w Panelu JTN i utracisz dotychczas zgromadzone punkty. Twoje dane osobowe zostaną usunięte, za wyjątkiem przypadków, gdy są one niezbędne do wykonania obowiązków określonych prawem.

Prawo do wprowadzania poprawek. Masz prawo do wprowadzania poprawek w przekazanych nam danych osobowych.

Prawo do wglądu.Masz prawo do wglądu w przechowywane przez nas Twoje dane osobowe. Masz prawo do uzyskania jednej bezpłatnej kopii tych danych w formie przeznaczonej do odczytu komputerowego. Zachowujemy prawo do obciążenia Cię opłatą za każdą kolejną żądaną kopię.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu. Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku gdy takie przetwarzanie nie jest realizowane za Twoją zgodą.

Prawo do wniesienia roszczenia. W przypadku domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych, mas prawo do wniesienia roszczenia do odpowiedniego organu nadzorczego w Twoim kraju.

Termin. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twój wniosek w ciągu 30 dni, jednak termin ten może zostać przedłużony w zależności od specyfiki i złożoności Twojego wniosku oraz mających zastosowanie przepisów prawa.

Kontakt z nami:

Więcej informacji lub pytania odnośnie naszej ”Polityką poufności”, można kierować na adres: servicepl@jtnpanel.com